Vyberte stránku

Strategie CLLD MAS 2014 – 2020

MAS Brána do Českého ráje je nositel a realizátor Strategie komunitně vedeného rozvoje pro období 2014 – 2020 (= SCLLD). Na realizaci této Strategie má schválené finance ve výši 91 493 630 Kč
Schválený dokument Strategie CLLD 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2020 byla schválena k realizaci ze strany řídících orgánu dne 21.6.2017

Programový  rámec IROP s Opatřeními
Tento rámec obsahuje 4 Opatření/fiche:    1. Bezpečná doprava
2. Investice do vzdělávání
3. Podpora hasičů
4. Investice do sociálních služeb

Programový rámec O PZ s Opatřeními
Tento rámec obsahuje 3 Opatření/fiche:    5. Sociální služby
6. Zaměstnanost
7. Prorodinná opatření

Programový rámec PRV s Opatřeními / fichemi
Tento rámec obsahuje  Opatření/fiche:    
8. Podpora zemědělských podniků
9. Podpora potravinářských podniků
10. Podpora podnikání na venkově
11. Neproduktivní investice v lesích
12. Pozemkové úpravy
13. Spolupráce MAS

Finanční plán

Indikátory

Evaluační zpráva – mid term evaluace Strategie CLLD