Vyberte stránku

Dne 7.2. 2018 byl zveřejněn na stránkách SZIF seznam schválených projektů administrovaných MASkami k realizaci. Mezi schválenými jsou i 4 projekty MAS Brána do Českého ráje, které byly přijaty v rámci 1. výzvy MAS z programu rozvoje venkova v srpnu 2017. Jedná se o projekty z fiche č. 8 Podpora zemědělských podniků. Dalších 7 projektů je stále v administraci RO SZIF.

Seznam schválených projektů SZIF (stav k 6.2.2017)