Vyberte stránku

Pracovníci kanceláře MAS Brána do Českého ráje v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zadministrovali první výzvu a to na opatření Podpora zemědělských podniků.

Výzva byla vyhlášena dne 4.7.2017 a projekty zemědělských podnikatelů se na MAS přijímaly od 7.8. do 21.8.2017. Celkem bylo přijato 11 projektů, které následně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Výběrová komise MAS projekty ohodnotila dle preferenčních kritérií stanovených MAS a vzhledem k dostatečné alokaci doporučila Radě MAS všechny projektové žádosti o dotaci k podpoře. Rada MAS následně projekty schválila k financování.

Seznam podpořených projektů s bodovým ohodnocením a výší dotace naleznete v záložce Výzvy MAS SCLLD – rámec PRV/ Výzva PRV-červenec 2017.