Vyberte stránku

Středisko ekologické výchovy SEVER, Vám nabízí komplexní vzdělávací cyklus na téma

„ŠETRNÝ TURISMUS A JEHO SOUVISLOSTI“

To vše zcela zdarma, absolvujete-li celý vzdělávací cyklus. Můžete se těšit na spoustu zajímavých setkání s místními výrobci a producenty, ekologickými zemědělci a se zkušenými aktéry z oblasti šetrného cestovního ruchu. Lektoři seminářů jsou přední odborníci na daná témata. Na exkurzích se můžete těšit na nejedno zajímavé překvapení.

Vzdělávací cyklus je určen všem zájemcům z řad pracovníků služeb cestovního ruchu a turismu – např. turistických informačních center, agentur cestovního ruchu, správ národních parků a CHKO, rekreačních, ubytovacích a stravovacích zařízení, průvodcům a dalším zájemcům o cestovní ruch.

V rámci vzdělávacího cyklu na vás čekají 4 jednodenní semináře k tématu pořádané v SEVER DOTEK Horní Maršov, jedna exkurze za příklady dobré praxe v ČR – oblast Krkonoše a Broumovsko, pětidenní exkurze za příklady dobré praxe v Maďarsku a 2 lekce e-learningu.

Během tohoto kurzu se mimo jiné dozvíte:

· co je šetrná turistika, ekoturistika, agroturistika a další pojmy

· jakým způsobem jí můžeme propagovat a rozvíjet

· jak dělat kvalitní interpretaci místního kulturního a přírodního dědictví

· uvidíte konkrétní příklady interpretace

· seznámíte se s různými způsoby značení šetrných služeb a produktů používanými v turistice

· dozvíte se jak šetrně a ekologicky provozovat vlastní službu např. ubytovací, stravovací, rekreační

· navštívíte zajímavá místa v Krkonoších a na Broumovsku představující dobré příklady šetrného turismu

· navštívíte zajímavá místa k tématu v Maďarsku

Budete mít možnost konzultovat své zkušenosti s kolegy nejen od nás, ale i z Maďarska.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, vyplňte přihlášku a zašlete jí elektronicky na email: silvie.vackova@ekologickavychova.cz nejpozději do 15.4. 2016.

Termíny vzdělávacích akcí:

28.4., 24.5., 23.6., 22.9. 2016, pětidenní exkurze do Maďarska v říjnu 2016, jednodenní exkurze za příklady dobré praxe s mezinárodní účastí v ČR v březnu 2017

Doprava na exkurze bude zajištěna autobusem.

Počet míst je omezen, takže neváhejte a přihlaste se včas.

Těšíme se na Vás.

Kontaktní osoba:

Silvie Vacková

Středisko ekologické výchovy SEVER

tel.: 739203209, 606576513

silvie.vackova@ekologickavychova.cz

Pozvánka

Přihláška