Vyberte stránku

Vážení,

zveme všechny partnery a příznivce na Valnou hromadu MAS Brána do Českého ráje, z.s.

    Termín        středa 12.duben 2017

     Čas             od 17:00 hodin

     Místo           sokolovna Libuň

Pozvánka s programem

Zpráva o činnosti za rok 2016

Plán činnosti na rok 2017

Kandidátka nových členů orgánů MAS

Příspěvkový řád_ vyznačené změny

Plán rozpočtu_výsledovka

Plán rozpočtu_majetek

Jednací řád valné hromady a volební řád jsou k dispozici  na www v záložce O nás/ dokumenty MAS: http://www.masbcr.cz/cz/o-nas/dokumenty-mas.html

Aktuální Strategie CLLD MAS Brána do Českého ráje 2014 -2020