Vyberte stránku

02.01.2019

MAS Brána do Českého ráje, z.s.
zve všechny zájemce o dotace na projekty podporující posílení přirozené funkce krajiny a zlepšení kvality prostředí v sídlech na

Seminář pro žadatele

v rámci výzvev MAS z programového rámce OPŽP:  Realizace ÚSES a protierozní opatření a Realizace sídelní zeleně

termín:     v úterý, 29.1.2019 od 14:00

místo:       Libuň čp. 27, budova obecního úřadu (1. patro)

Pozvánka s programem zde

Prosíme o potvrzení účasti  do 25.1.2019 na e- mail: klackova@masbcr.cz

nebo na tel.: 606 618 112

Více informací k výzvě MAS zde