Vyberte stránku

MAS Brána do Českého ráje hodlá předložit žádost o podporu projektu na vytvoření Místního akčního plánu vzdělávání (=MAP) pro děti do 15 let věku za území ORP Semily. Projekt bude podán v rámci vyhlášené výzvy MŠMT číslo 02_15_005 z OP Výzkum, vývoj, vzdělání. První uzávěrka příjmu žádostí o podporu je 24.11.2015. Výzvu je zveřejněna na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

V rámci území SO ORP Semily došlo k dohodě, že žadatelem a nositelem projektu bude MAS Brána do Českého ráje, z.s. Do projektu se chtějí zapojit všechny obce SO ORP Semily, které jsou zřizovatelem mateřské nebo základní školy na svém území vyjma města Vysoké nad Jizerou. Toto město a jeho MŠ a ZŚ budou součástí MAP zpracovávaného v rámci ORP Jilemnice. Každá obec (a i MŠ a ZŠ) může být součástí pouze jednoho MAP.

Vytvořený MAP bude základním koncepčním dokumentem v oblasti školství v daném území a bude shrnovat strategie, vize, potřeby a plány jednotlivých škol. Bude zahrnovat včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání. Zpracovaný MAP je také podmínkou, aby školy a zřizovatelé škol mohly žádat o dotace v rámci OP VVV a OP IROP.

Za další území budou žadateli  a nositeli projektu na tvorbu Místního akčního plánu následující subjekty:

– za ORP Jičín – MAS Otevřené zahrady Jičínska, z.s.

 -za ORP Nová Paka – DSO Novopacko

– za ORP Turnov – Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

V současné době připravujeme žádost a potřebné přílohy k podání žádosti.