Vyberte stránku

Obce mohou žádat o dotaci na rok 2017  z prostředků MMRPodpora obnovy a rozvoje venkova 2017

Výzva s podmínky jednotlivých podprogramů jsou na:
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017

Žádost se podává od 18.10. do 31.12.2016 elektronicky na adrese: http://www3.mmr.cz/zad

Programy jsou podobné jako minulý rok:

1. Podpora vítězům „vesnice roku“
2A:  Vybudování a obnova míst aktivního odpočinku (prostranství, zeleň, volnočasové aktivity – musí tam být zapojení mládeže),
         uznatelné náklady: 50 – 400 tis. Kč, dotace max. 70 %
2B Venkovská zástavba a občanská vybavenost  (interierové rekonstrukce – pozor ne na učebny MŠ, ZŠ a družiny a ne na vybavení)
         uznatelné náklady: 50 – 400 tis. Kč, dotace max. 70 %
3. Spolupráce obcí  (podpora akcí nadregionálního významu, společná prezentace, výměna zkušeností,..)
        uznatelné náklady: 50 – 200 tis. Kč, dotace max. 70 %
4. Obnov drobných sakrálních staveb (kaple, sochy, boží muka, márnice – v majetku obce a nejsou kulturní památkou)
      uznatelné náklady: 40 – 300 tis. Kč, dotace max. 70 %
5. Obnova místních komunikací
       uznatelné náklady: 100 – 1 mil.. Kč, dotace max. 50 %

U programů  2 – 5 je účastníkem obec do 3 000 obyvatel.

Výzva pro rok 2017

Zásady pro poskytování dotací 2017

U programů  2 – 5 je účastníkem obec do 3 000 obyvatel.