Vyberte stránku

V záložce Komunitně vedený místní rozvoj jsou zveřejněny prezentace k jednotlivým OP s ukázkami možných projektů. V současné době MAS dopracovává svou Strategii komunitně vedeného rozvoje o programové rámce – implementační část )

http://www.masbcr.cz/cz/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-2014-20.html