Vyberte stránku

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 30. 6. 2017.

Výzva
 

MAS Brána do Českého ráje je připravena poskytnout všem ZŠ a MŠ v území  MAS metodickou pomoc s žádostmi na šablony. V případě zájmu kontaktujte:

Mgr. Petr Sádek: 605 065 038

Ing. Alena Klacková: 606 618 112