Vyberte stránku

Vážení,
jistě jste zaznamenali nedávmé dramatické události, které postihly a zdevastovaly 4 obce z území MAS Jižní Slovácko. Národní síť místních akčních skupin v koordinaci s KS MAS Jihomoravského kraje připravila transparentní účet 601 315 93 09/0800, na který je možné zasílat podporu pro členy a partnery MAS Jižní Slovácko.
Tento transparentní účet byl zveřejněn Českou spořitelnou zde:
https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-6013159309/Narodni-sit-Mistnich-akcnich-skupin-Ceske-republiky,-z.s.

Pro každého přispěvatele se připravuje písemný doklad potvrzení o daru.
Dary přijímáme až do LeaderFESTu, který proběhne 21.-23. září v Kutné Hoře. Všechny příspěvky budou využity metodou LEADER na účely vyjmenované v §15/1 a §20/8  zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.