Vyberte stránku

 

Dne 3.2.2021 vyhlašuje  MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  č. 9  z PRV

Podporovány budou:

fiche č.8 – Podpora zemědělských podniků (investice do zemědělské prvovýroby)
fiche č. 9 – Podpora potravinářských podníků (investice do zpracování zemědělských produktů)
fiche  č.10 – Podpora podnikání na venkově ( investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností – vybrané CZ NACE )
fiche č, 17 -Podpora venkovských oblastí (investice do veřejných prostranství, MŠ a ZŠ a dokulturních a spolkových zařízení

Oprávnění žadatelé (dle fichí)
Fiche 8: zemědělští podnikatelé
Fiche 9
: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní ve zpracování zemědělských produktů
Fiche 10: podnikatelské subjekty (FO, PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastí
Fiche 17: obce, školy, neziskové organizace

Více k výzvě ZDE

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem.

Konzultace poskytují:
Ing. Alena Klacková, tel. 606 618 112, e- mail: klackova@masbcr.cz
Ing. Vítězslav Dufek, tel: 776 280 028, e-mail: dufek@masbcr.cz

Pro zájemce o dotaci pořádá MAS dne 16.2.2022 od 14:00  seminář v zasedací místnosti MěÚ v Lomnici nad Popelkou.
Pozvánka s programem ZDE