Vyberte stránku

Do 20.2.2019 mohli uchazeči podávat žádosti o dotaci v rámci vyhlášení výzvy MAS – programový rámec PRV (výzva č. 6) na fiche: č. 8 Podpora zemědělských podniků, č. 9 Podpora potravinářských podniků, č. 10 Podpora podnikání na venkově a č. 11 Neproduktivní investice v lesích.

Celkem bylo v rámci výzvy  podáno 28 projektů , u jednoho byla ukončena administrace na žádost žadatele. Zbývajících 27 projektů je za 23,8 mil. Kč a s požadavkem na dotaci ve výši 10,17 mil. Kč.

Seznam zaevidovaných projektů je  ZDE

V nejbližší době proběhne na MAS administrativní kontrola projektů a kontrola přijtelnosti. O výsledku budou žadatelé informováni.