Vyberte stránku

MAS ukončila výzvu č. 9 PRV.

Celkem bylo v rámci výzvy č. 9 přijato a zaregistrováno 35 projektů za  21,75 mil. Kč a požadovaná dotace 9,57 mil.Kč. Všechny projekty prošly administrativní kontrolou na MAS a kontrolou přijatelnosti. Poté je výběrová komise MAS ohodnotila body dle preferenčních kritérií pro jednotlivé fiche a rada MAS následně schválila k financování na základě věcného hodnocení a disponibilní alokace MAS:
– 13 projektů v rámci fiche  Podpora zemědělských podniků  – celková podpora 3,210 mil. Kč
– 2 projekty v rámci fiche Podpora potravinářských podniků – celková podpora 0,388 mil. Kč
– 7 projektů v rámci fiche Podpora podnikání na venkově – celková podpora 1,64 mil. Kč
– 8 projektů v rámci Podpory venkovských oblastí – celková podpora 2,737 mil. Kč.
4 projekty vzhledem k alokaci MAS schváleny k financování nebyly.
Všechny schválené projekty a podklady k výzvě budou postoupeny na RO SZIF k další administraci do 25.5.2022. zde
Více v záložce 9. výzvy MAS PRV – výsledky výzvy  ZDE