Vyberte stránku

Dne 4.6.2018 byl ukončen příjem projektů v rámci 3. výzvy MAS z PRV na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

V rámci této výzvy bylo zaevidováno 13 projektů za 11,6 mil. Kč s požadavkem na dotaci 6,075 mil. Kč. Alokace MAS na tuto výzvu činila 9,2 mil. Kč.

Seznam zaevidovaných projektů zde.

Nyní bude probíhat kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a poté hodnocení projektů výběrovou komisí MAS.