Vyberte stránku

V rámci výzvy MAS č. 2 PRV určené pro zemědělce bylo v termínu příjmu zaevidováno celkem 11 projektů za cca 12,5 mil. Kč. V následujících dnech budou projekty zkontrolovány z hlediska administrativní správnosti a přijatelnosti a následně projdou hodnocením výběrovou komisí MAS.

Seznam zaevidovaných Žádostí o dotaci na MAS