Vyberte stránku

Do 15.8. 2018 mohly obce a neziskové organizace na území MAS Brána do Českého ráje podávat žádosti o podporu na různé veřejné akce kulturního, společenského nebo sportovního charakteru konané do konce roku 2018.  Sešlo se celkem 23 žádostí a rada MAS na svém jednání dne 28.8.2018 rozhodla podpořit všechny akce a to příspěvkem 5000 Kč na akci. Se všemi žadateli bude uzavřena Smlouva na poskytnutí neinvestičního příspěvku. Příjemci jsou pak povini předložit MAS zprávu z akce, foto a vyúčtování, na co byl příspěvek použit.

Seznam podpořených akcí