Vyberte stránku

Zveme Vás na seminář „Kalkulace cen vodného a stočného z hlediska účetnictví„, ketrý je určen pro všechny starosty, místostarosty, zastupitele a administrativní pracovníky obecních úřadů. Seminář pořádá Mikroregion Podchlumí  a je spolufinancován z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj a pro posluchače je zdarma.

Seminář se koná ve čtvrtek 5.května od 13:00 – 17:30 hodin v divadelním sále MěÚ Hořice.

Lektoem r semináře bude  Ing. Pavel Peroutka.

Zájemci svoji účast potvrďte na e- mail info@podchlumi.cz  nejpozději do 2.5.2016

Pozvánka