Vyberte stránku

2018 byl zveřejněn na stránkách SZIF seznam schválených projektů administrovaných MASkami k realizaci. Mezi schválenými je 6 projektů MAS Brána do Českého ráje, které byly přijaty v rámci 3. výzvy MAS z programu rozvoje venkova v červnu 2018. Jedná se o projekty z fiche č. 9 Podpora potrevinářských podniků, fiche č. 10 Podpora podnikání na venkově a č. 11. Podpora společenských funkcí lesů. 
Administrace jednoho projektu bylabohužel ukončena a dalších 5 projektů  (projekty s výběrovým řízením) čekají na administrativní kontrolu SZIF.

Odkaz na www SZIF: zde