Vyberte stránku

V úterý dne 27.1.2015 proběhla v sokolovně v Libuni valná hromada MAS Brána do Českého ráje. Účastnilo se jí 34 členů MAS (= partnerů) z celkových současných 53, tzn účast byla 62 %. Valná hromada schvalovala nové dokumenty MAS (nové stanovy, jednací řád, volební řád), které jsou nutné pro zápis MAS do rejstříkové soudu a vyplývají ze změny právní formy MAS na zapsaný spolek.
Proběhly rovněž volby do nových povinných orgánů MAS: rady MAS, kontrolního výboru a výběrové komise.
Dokumenty z valné hromady jsou k dispozici na www v záložce o nás / dokumenty MAS