Vyberte stránku

Předběžné alokace MAS na podporu  komunitně vedeného místního rozvoje

Na stránkách MAS v záložce Komunitně vedený místní rozvoj jsou zveřejnený předběžné alokace, které může MAS získat na podporu komunitně vedeného místního rozvoje (pokud získá certifikát za splnění podmínek standartizace MAS a bude jí schválen strategický dokument SCLLD – mělo by být známo do konce roku 2015). Zároveň je zde možné stáhnout  výtahy jednotlivých operačních programů s uvedením opatření, na které budou moci žadatelé získat podporu prostřednictvím MAS.

http://www.masbcr.cz/cz/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-2014-20.html