Vyberte stránku

VALNÁ HROMADA MAS BRÁNA DO ČESKÉHO RÁJE, z.s.

Zveme všechny členy a příznivce MAS Brána do Českého ráje, z.s.  na Valnou hromadu spolku, která se uskuteční v úterý 23.6.2020 od 16:30 v sokolovně v Lomnici nad Popelkou (Plukovníka Truhláře 352)

POZVÁNKA S PROGRAMEM

Plán činnosti na rok 2020

Zpráva o činnosti  a plnění Strategie CLLD za rok 2019

Kandidátní listina – výběrová komise MAS, změna v zastoupení člena kontrolní komise

Plán rozpočtu 2020

Plán majetku 2020

Návrh změny Stanov – úprava bodu 5a

Jednací řád VH

Zpráva auditora – účetní závěrka 2019

Zpráva auditora – dotace 2019