Vyberte stránku

Vážení členové a příznivci MAS,

zveme Vás co nesrdečněji na Valnou hromadu spolku MAS Brána do Českého ráje, z.s., která se uskuteční dne 27.4.2023 od 17:00 v Klášteře v Nové Pace (Opolského 144).

Pozvánka s programem VH 2023
Kandidátní listina do povinných orgánů MAS
Zpráva o činnosti MAS za rok 2022
Plán činnosti spolku na rok 2023
Plán rozpočtu 2023 (výsledovka, rozvaha + skutečnost 22)