Vyberte stránku

Vážení,

zveme všechny partnery a příznivce na Valnou hromadu MAS Brána do Českého ráje, z.s.

    Termín        čtvrtek,  5. duben 2018

     Čas             od 16:00 hodin

     Místo           sokolovna Libuň

 

Pozvánka na VH MAS s programem

Zpráva o činnosti spolku za rok 2017

Plán činnosti spolku na rok 2018

Kandidátka členů výběrové komise

Příspěvkový řád s vyznačenými změnami

Plán rozpočtu výsledovka

Plán rozpočtu majetek

Jednací řád valné hromady a volební řád jsou k dispozici  na www v záložce O nás/ dokumenty MAS: http://www.masbcr.cz/cz/o-nas/dokumenty-mas.html

Aktuální Strategie CLLD MAS Brána do Českého ráje 2014 -2020