Vyberte stránku

Pozvánka na ustavující zasedání Řídícího výboru projektu

místního akčního plánu vzdělávání „MAP Semilsko“

které se uskuteční dne 16.5.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Lomnici nad Popelkou (Husovo náměstí 6. 1. patro)

 

Program jednání:

1. Zahájení
2. Představení projektu, realizačního týmu a nominovaných členů ŘV
3. Schválení statutu a jednacího řádu ŘV
4. Volba předsedy ŘV
5. Diskuze k pracovním skupinám
6. Informace k výzvě OP VVV
7. Harmonogram práce na projektu MAP
8. Různé, diskuze
9. Závěr