Vyberte stránku

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás pozvat na Krajské shromáždění Sdružení místních samospráv Královéhradeckého kraje, které je příležitostí, jak prodiskutovat aktuální otázky týkající se fungování obcí a měst na krajské i celostátní úrovni. I proto tuto akci zaměřujeme na nejdůležitější témata, která by starostům a dalším aktérům rozvoje

venkova neměla uniknout. Využijte rovněž jedinečné příležitosti jak ovlivnit budoucnost obcí a měst nejen Královéhradeckého kraje formou diskuse a dohody nad dalšími kroky krajského shromáždění. Uvítáme vaše konkrétní podněty, diskusní příspěvky i nápady.

Krajského shromáždění se zúčastní i předseda SMS ČR JUDr. Stanislav Polčák.

 Místo a čas setkání:

V úterý dne 28. června 2016, se zahájením ve 14.00 hodin (prezence od 13.30)

v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové (Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové).

Svou účast potvrďte na email info@smscr.cz do pondělí 27. června.

Srdečně zvou pořadatelé ze SMS ČR

Pozvánka