Vyberte stránku

07.01.2019

MAS Brána do Českého ráje  vyhlašuje výzvu č. 6 z PRV

datum vyhlášení: 7.1.2018

datum příjmu žádostí: 1.2 – 20.2.2019 – prostřednictvím portálu farmáře
 

Výzva  se týká na projektů z programového rámce PRV:

1. Podpora zemědělských podniků – fiche č. 8: investice, které se týkají investic do rostlinné nebo živočišné výroby – do staveb, technologií, strojů
žadatel: zemědělský podnikatel
2. Podpora potravinářských podniků – fiche č. 9: investice, které se týkají zpracování zemědělské produkce a jejich uvádění na trh
žadatel: zemědělec, výrobce potravin nebo krmiv
3. Podpora podnikání na venkově – fiche č. 10: investice na založení a rozvoj nezemědělských činností – vybrané činnosti dle CZ NACE
žadatel: podnikatelský subjekt (FO, PO)
4. Podpora společenských funkcí lesů – fiche č. 11: značení, stezky, herní, naučné nebo fitness prvky, aktivity k usměrňování návštěvnosti, k bezpečnosti návštěvníků a pod.
 žadatel: soukromí a veřejní držitelé lesů
 

Výzva s další informace jsou na www ZDE

 

Seminář pro žadatele

pro zájemce o projekty na fiche 8, 9, 10 a 11 v rámci výzvy MAS

termín:     ve čtvrtek, 17.1.2019 od 14:00

místo:       zasedací místnost ZEOS LOMNICE a.s., K Urnovému háji 1278, Lomnice  nad Popelkou, 1. patro

Pozvánka s programem zde

Prosíme o potvrzení účasti  do 15.1.2019 na e- mail: klackova@masbcr.cz

nebo na tel.: 606 618 112