Vyberte stránku

Dne 21.12.2018 vyhlašuje MAS Brána do Českého ráje 4. Výzvu z IROP

Výzva MAS Brána do Českého ráje – IROP – Bezpečná doprava- odkaz na výzvu zde

MAS Brána do Českého ráje, z.s. vyhlašuje k 21.12.2018 další výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti bezpečné dopravy. Podporovány budou projekty na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší na území MAS Brána do Českého ráje. Podpora je určena na projekty o celkových způsobilých výdajích v rozmezí 0,5 mil Kč – 1,5 mil. Kč, jejichž realizace bude ukončena do 31.12.2021. Alokace finančních prostředků na výzvu je 7,129 mil. Kč a míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) je 95 %. Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím elektronického portálu MS2014+ až do 24.6.2019. Součástí žádosti jsou nezbytné povinné přílohy, mezi kterými je i studie proveditelnosti zpracovaná dle požadované osnovy, územní rozhodnutí či územní souhlas, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby a alespoň žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby podaná na místně příslušném stavebním úřadě.

Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím elektronického portálu MS2014+ rovněž až do 24.6.2019.
K výzvě během ledna proběhne seminář pro žadatele, o přesném termínu a místě vás budeme informovat. Vaše záměry je rovněž možné průběžně konzultovat individuálně se zaměstnanci MAS Brána do Českého ráje, z.