Vyberte stránku

MAS Brána do Českého ráje plní závazné čerpání přidělených alokací na jednotlivé programové rámce schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Tzn. má dostatek schválených projektů a dobře si vede i v rámci množství  proplacených projektů.

Za neplnění čerpání alokací je MASkám udělována korekce – snížení alokací a naopak při dobrém čerpání nad stanovené limity, může být alokace navýšena.

Po vyhodnocení na konci roku 2019 patříme mezi 20 MAS s nejrychlejším čerpáním projektů v rámci programového rámce IROP (ze 178 MAS, které realizují své Strategie). Řídíci orgám IROP těmto MASkám nabídl navýšení  alokace. Pro naši MAS to znamená navýšení o 4 043 018 Kč. Rada MAS rozhodla tuto navýšenou alokaci použít pro projekty v rámci fiche č. 2 Podpora vzdělávání a fiche č. 4 Investice do sociálních služeb.