Vyberte stránku

Vážení,

věděli jste, že mezi portfolio služeb, které CEP nabízí, patří zpracování strategických rozvojových plánů měst a obcí?

Strategické rozvojové plány jsou klíčové dokumenty formující dlouhodobé směřování a rozvoj měst a obcí bez ohledu na změnu v jejich vedení. Přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup založený na konsensu místních představitelů, občanů a dalších v místě působících subjektů, vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti. Zároveň má vliv i na další dokumenty jako jsou např. územní plány, které by měly SRP zohledňovat. Bohužel ne většina obcí strategické plány rozvoje má anebo je nemá aktuálizované.

Nabízíme jejich aktualizaci, komplexní zpracování včetně zajištění podkladů pro jejich tvorbu formou veřejného setkání s občany, dotazníkového šetření, apod. Obce s aktualizovaným strategickým rozvojovým plánem jsou připraveny lépe využívat dotační příležitosti, investovat efektivněji z obecního rozpočtu a lépe reagovat na aktuální potřeby svých občanů.

V případě zájmu o konzultaci, příp. zpracování strategického plánu, se prosím obracejte na Bc. Markétu Linhartovou, linhartova@cep-rra.cz, tel. 725 433 126.