Vyberte stránku

MAS Brána do Českého ráje, z.s.  prošla  procesem standardizace a získala osvědčení o splnění standardů pro místní akční skupiny v programovém období 2014-2020 z Ministerstva zemědělství.

MAS může přistoupit k dalšímu důležitému kroku svojí činnosti, tj. podání žádosti ke schválení Integrované rozvojové strategie území na období 2014 – 2020, na které se v současné době intenzivně pracuje (předpokladaný termín podání do konce března 2016).

Po  schválení Strategie MMR ČR bude MAS oprávněna k „přerozdělování“  dotací na rozvoj území MAS v celkové výši cca 90 mil. Kč pro období 2014 – 2020.

Osvědčení o standardizaci MAS