Vyberte stránku

Spolek MAS Brána do Českého ráje splnil ke dni 30.11.2020 podmínky kontroly dodržování standardů pro místní akční skupiny pro programové období 2021 – 2027. Tuto kontrolu provádělo Ministerstvo pro místní rozvoj na základě podané žádosti MAS. Splnění standardů je jedním z předpokladů, aby se MAS mohla ucházet o finanční podporu na realizaci rozvojové strategie komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. Strategie CLLD). Ke dni 2.12.2020 prošlo standardizací 54 MAS ze 180.