Vyberte stránku

Seznam podpořených akcí v roce 2018

Do 15.8. 2018 mohly obce a neziskové organizace na území MAS Brána do Českého ráje podávat žádosti o podporu na různé veřejné akce kulturního, společenského nebo sportovního charakteru konané do konce roku 2018.  Sešlo se celkem 23 žádostí a rada MAS na svém...

Ukončení výzvy č. 3 z PRV a seznam zaevidovaných projektů

Dne 4.6.2018 byl ukončen příjem projektů v rámci 3. výzvy MAS z PRV na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. V rámci této výzvy bylo zaevidováno 13 projektů za 11,6 mil. Kč s požadavkem na dotaci 6,075 mil. Kč. Alokace MAS na tuto výzvu činila 9,2...

Vyhlášena výzva na podporu zaměstnanosti.

Dne 12.3.2018  vyhlašuje  MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  zOperačního programu zaměstnanost (= OP Z) na podporu zaměstnanosti „Výzva MAS BCR  – OP Z 2...