Vyberte stránku

GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA AUTO – MOBILITA

Informujeme, že Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací vyhlašuje   grantový program na  možnost získání osobního auta pro terenní práci poskytující zdravotní služby a sociální služby. Termín výzvy:...

Aktualizace Pravidel pro žadatele PRV

Dne 15.4.2020 byly zveřejněny na stránkách SZIF nová Pravidla pro žadatele z PRV  přes MAS (Pravidla pro opatření 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Tyto změny jsou již i pro žadatele v rámci právě vyhlášené Výzvy...

Grantový program Pro Česko 2019 pro neziskové organizace

Dobrý den, po úspěšném nultém ročníku, který jsme v loňském roce realizovali na Pardubicku, vyhlašujeme grantový program Pro Česko 2019. Zapojit se do něj mohou neziskové organizace z celé České republiky. Získat mohou na jeden projekt až 50 tisíc korun. Může jít jak...

Prezentace MAS k výzvě Podpora venkovských oblastí

Vzhledem k současné  epidemiologické situaci, nebude MAS pořádat seminář, který vždy v souvislosti s vyhlášenou výzvou pro žadatele pořádá. Na www jsou umístěny podrobné prezentace MAS: ZDE 1. návod jak si stáhnout formulář žádosti a jak ho vyplnit 2. nejdůležitější...

Prezentace MAS k výzvě Podpora venkovských oblastí

Vzhledem k současné  epidemiologické situaci, nebude MAS pořádat seminář, který vždy v souvislosti s vyhlášenou výzvou pro žadatele pořádá. Na www jsou umístěny podrobné prezentace MAS: ZDE 1. návod jak si stáhnout formulář žádosti a jak ho vyplnit 2. nejdůležitější...

Nabídka CEP na zpracování Plánů rozvoje obce

Vážení, věděli jste, že mezi portfolio služeb, které CEP nabízí, patří zpracování strategických rozvojových plánů měst a obcí? Strategické rozvojové plány jsou klíčové dokumenty formující dlouhodobé směřování a rozvoj měst a obcí bez ohledu na změnu v jejich vedení....