Vyberte stránku

Změna Stanov MAS

Vážení členové/ partneři MAS Vzhledem k současné situaci a vyhlášení nouzového stavu, nelze svolat řádnou valnou hromadu. Proto Vám předkládáme touto formou návrh změn Stanov, které je potřeba   upravit a doplnit na základě připomínek MMR, které obdržela MAS...

Vyhlášena výzva Invesice do vzdělávání

Dne 4.9.2020  vyhlašuje  MAS Brána do Českého ráje, z.s. v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje výzvu pro žadatele  č. 7  z IROP na opatření „Investice do vzdělávání“ „Výzva MAS BCR  – IROP...

Podpora akcí v roce 2020 s propagací MAS

Vážení, jako v minulých letech, tak i letos vyhlašuje MAS Výzvu na podporu veřejných akcí v rámci regionu MAS v roce 2020. VÝZVA NA PODPORU AKCÍ 2020 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK V případě zájmu je třeba formulář žádosti o příspěvek vyplnit a podepsat a zaslat na MAS v...

Výzva podnikatelům k zapojení se do akce REGIONY SOBĚ

Vážení podnikatelé, pokud se domníváte, že Váš podnik je zajímavý a kvalitní pro náš region, ale i mimo něj a chcete, aby se o vašem podniku vědělo a byla podpořena místní produkce, zapojte se do akce REGIONY SOBĚ. S ohledem na zkušenosti z poslední doby je zřejmé, že...