Vyberte stránku

Vyhlášení Výzvy č. 1 a č. 2 IROP – Doprava a cestovní ruch

MAS Brána do Českého ráje, z.s. dvě výzvy k předkládání žádosti o podporu z nové alokace IROP na programové období 2021-2027: Výzva č. 1 IROP- DOPRAVA (Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu a cyklistickou dopravu) – vice ZDE Výzva č. 2 IROP –...

Vyhlášení výzvy č. 10 PRV

MAS Brána do Českého ráje, z.s. vyhlašuje dne 2.5.2023 Výzvu na příjem žádostí o dotaci z fichí č.:- 10 – Podpora podnikání na venkově (pro podnikatele)- 17 – Podpora venkovských oblastí  – kulturní a spolková zařízení (pro obce, neziskové...

Výzva na komunitní akce 2023

Výzva na komunitní akce v roce 2023 z projektu OPZ+ MAS Brána do Českého ráje, z.s. hodlá v roce 2023 finančně podpořit komunitní akce, které budou pořádány žadateli se sídlem na území MAS Brána do Českého ráje, z.s.. Komunitní akce budou finančně podpořeny v rámci...

Pozvánka na VH MAS Brána do Českého ráje

Vážení členové a příznivci MAS, zveme Vás co nesrdečněji na Valnou hromadu spolku MAS Brána do Českého ráje, z.s., která se uskuteční dne 27.4.2023 od 17:00 v Klášteře v Nové Pace (Opolského 144). Pozvánka s programem VH 2023Kandidátní listina do povinných orgánů...