Vyberte stránku

MZe ČR  zveřejnilo tabulku stanovující alokace pro jednotlivé MAS z Programu rozvoje venkova na plánovací období 2014 – 2020

Aokace pro MAS Brána do Českého ráje, z.s.:

  • na projekty žadatelů (operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje opatření):  25 366 534 Kč
  • na projekty spolupráce (operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny):   1 210 289 Kč

Tabulka alokací všech MAS ke stažení zde

Byla také zveřejněna metodika pro tvorbu fichí z PRV. Metodika ke stažení zde